Disclaimer

Skoften.net besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar websites zoals Skoften.net en Trending.nl (‘Website(s)’). Skoften.net kan desondanks niet garanderen dat alle hierop gepubliceerde gegevens volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Websites.

Skoften.net is niet aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de Websites is geplaatst. Jij bent als bezoeker zelf volledig aansprakelijk jegens Skoften.net, andere gebruikers en derden voor het gebruik van de Websites jij vrijwaart Skoften.net dan ook voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Skoften.net kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Je bent je er van bewust dat een Website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Skoften.net ter zake niet aansprakelijk is. Skoften.net kan een redactionele, inhoudelijk of andere controle uitoefenen op door derde geplaatste content, maar doet dit niet in alle gevallen.

Skoften.net mag te allen tijde informatie van de Websites verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden dan wel indien er sprake is van overtreding door een gebruiker van de regels zoals vermeld in de gebruiksvoorwaarden. Skoften.net heeft ook het recht om ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Skoften.net is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Alleen voor leden

Dit artikel is alleen voor gebruikers met een account. Een account is gratis en heeft nog meer voordelen:

Reageren op posts & afbeeldingen
Stemmen op posts en afbeeldingen
Handige timeline zoals bij Facebook
Autoplay functie op timeline
Dag/nacht modus
Een profielfoto en nickname bij reacties
Wekelijks de best bekeken posts in je mail